Νηπιαγωγείο Αγίας Θέκλης

Top

Νηπιαγωγείο Αγίας Θέκλης

Categories:
$0

About this course

Σχολικό Έτος 2021-2022

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ

 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ACT

Μέσω της υλοποίησης του προγράμματος «ACT–ACTive citizenship» στο νηπιαγωγείο μας την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022 οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία  γνωρίσουν τις  βασικές δεξιότητες και αξίες του 21ου αιώνα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

  • Συγκέντρωση τροφίμων και ειδώνπρώτης ανάγκης  για τα παιδιά του Ορφανοτροφείου Κεφαλληνίας – ” Ο ΣΩΤΗΡ ” για την κατανόηση της αξίας της προσφοράς
  • Ανάγνωση και επεξεργασία τουβιβλίου «Η Αρκούδα που αγαπούσε τα δέντρα» με στόχο την ανάδειξη της τεράστιας σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Με αφορμή το βιβλίο τα παιδιά προβληματίστηκαν σχετικά με τη  δημιουργία αφίσας για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αφίσα που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες, ψηφιοποιήθηκε μέσω της σάρωσης και  μετατράπηκε σε ψηφιακό παζλ. Στόχος είναι με  την ολοκλήρωση του παζλ να εμφανίζεται το μήνυμα που υπάρχει στην αφίσα. Ο σύνδεσμος που ακολουθεί, οδηγεί στο ψηφιακό παζλ:

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0080c7500a7f

  • Οι μαθητές/τριες δημιουργησαν ψηφιακό αλφαβητάρι με τις δεξιότητες και τις αξίες του 21ου αιώνα (συνεργασία, επικοινωνία, δημιουργικότητα, προσφορά, εθελοντισμός κα). Αναλυτικότερα, αφού προσεγγίστηκαν οι διάφορες έννοιες σχετικές με τις αξίες και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα μέσω της ανάγνωσης σχετικών παραμυθιών, την προβολή και επεξεργασία βίντεο και την ανάπτυκξη σχετικής συζήτησης, οι μαθητές κλήθηκαν να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό με τις έννοιες και να τις γράψουν. Για την δημιουργία του βιβλίου – ψηφιακού αλφαβητάρι επιλέχτηκαν έργα από όλους τους/τις μαθητές/τριες. Έτσι, αφού δημιουργήσαμε το ψηφιακό βιβλίο με το StoryJumper, ένα εργαλείο ψηφιακής αφήγησης, οι ίδιοι μαθητές πληκτρολόγησαν τις έννοιες στις σελίδες του βιβλίου και ηχογραφήθηκε η φωνή τους να λένε τις έννοιες.

Ενδεικτικά αναφέρεται στη συνέχεια υλικό που χρησιμοποιήθηκε γα την προσέγγιση ορισμένων από τις έννοιες που συμπεριλήφθηκαν στο ψηφιακό βιβλίο.

Με την υλοποίηση του προγράμματος οι μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου Αγίας Θέκλης κατάφεραν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν σε σημαντικό βαθμό κάποιες από τις δεξιότητες, αξίες και στάσεις του 21ου αιώνα. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο οι μαθητές/τριες από μικρή ηλικία να καλλιεργούν δεξιότητες ζωής. Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και που χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας. Με δεδομένο ότι τα δημοκρατικά πολιτεύματα έχουν ανάγκη από ενεργούς, ενημερωμένους και υπεύθυνους πολίτες επιλέξαμε μέσω το προγράμματος ACT να προσεγγίσουμε αυτές τις δύσκολες αλλά ταυτόχρονα και πολύ σημαντικές έννοιες, όπως ενσυναίσθηση, πολιτειότητα, συνεργασία, κατανόηση, ικανοποίηση, οικολογία κλπ. Οι ικανότητες αυτές δεν αναπτύσσονται από μόνες τους, αλλά πρέπει να μαθαίνονται προκειμένου οι μαθητές/τριες μας στο μέλλον να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στη σύγχρονη ζωή του 21ου αιώνα.

ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ