Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας

Top

Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας

Categories:
$0

About this course

Σχολικό Έτος 2021-2022

Παρουσίαση στην καταληκτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου 2022 στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων:

Θεατρικό δρώμενο -Βιωματική δράση στο θέατρο αρχαίας Απτέρας (Βενετία Δασκαλάκη, Σαπφώ Χριστινάκη)