Πρότυπο ΓΕ.Λ. Βαρβακείου Σχολής

Top

Πρότυπο ΓΕ.Λ. Βαρβακείου Σχολής

Categories:
$0

About this course

Σχολικό Έτος 2021-2022

Παρουσίαση στην καταληκτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου 2022 στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων:

Θέμα: 27 κράτη –μέλη, 27 εθνικοί ύμνοι: αξίες –ιδανικά

Αικατερίνη  Μουστακάτου

Αρχείο 1

Αρχείο 2