Δημοτικό Σχολείο Πυλάρου

Top

Δημοτικό Σχολείο Πυλάρου

Categories:
$0

About this course

Σχολικό Έτος 2021-2022

TIΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

«Τη φύση προστατεύω , μπαταρίες για ανακύκλωση μαζεύω!»

Δ.Σ. Πυλάρου

Σχ.έτος:2021-22

Τάξεις: Β’- Δ’

Εκπαιδευτικοί: Aυγουστάτου Αντωνία, Μοσχοπούλου Κατερίνα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

     Οι μπαταρίες ανήκουν στην κατηγορία των απορριμμάτων που συμβάλουν στη ρύπανση του περιβάλλοντος και τη βιοσυσσώρευση. Περιέχουν βαρέα μέταλλα, με τοξικό αντίκτυπο που δε μπορούν να βιοδιασπαστούν ενισχύοντας το πρόβλημα της  συγκέντρωσης μη μεταβολιζόμενων βλαβερών ουσιών  στη φύση. Οι κίνδυνοι λοιπόν από την απερίσκεπτη  εναπόθεσή τους στο έδαφος είναι μεγάλοι.

    Η ανάγκη για ανακύκλωση είναι  μία διαδικασία που πρέπει να γίνει  μέρος της ζωής μας και συνεπώς η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ανακυκλώνοντας τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες προστατεύουμε τον υδροφόρο ορίζοντα από μόλυνση και ενισχύουμε την ενεργειακή εξοικονόμηση, αφού παίρνουμε σαν παράγωγα νέες μπαταρίες ή καινούρια προϊόντα. Η αφορμή για την ενασχόληση μας με αυτό το θέμα ήταν η συμμετοχή του σχολείου στον πανελλήνιο διαγωνισμό για σχολεία της εταιρείας συλλογής  μπαταριών ΑΦΗΣ.

 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Nα κεντρίσει το ενδιαφέρον και να κινητοποιήσει τους μαθητές στη συγκέντρωση μπαταριών και τη συλλογή τους στον κάδο ΑΦΗΣ του σχολείου.

Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, ευαισθησίας, στρατηγικής σκέψης, αναστοχασμού.

Να  αποκτήσουν οι μαθητές περιβαλλοντική συνείδηση, να ευαισθητοποιηθούν,  να βιώσουν μέσα από τις δραστηριότητες την έννοια του ενεργού πολίτη, μέσω της ενεργούς εμπλοκής.

 Να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες σχετικές με το θέμα μέσα από τη δημιουργία φυλλαδίων και ενημερωτικής καμπάνιας με τους συμμαθητές τους.

 Να επαυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη σημασία της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών.

Να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες μέσα από εργαλεία web2.0.

Να προβληματιστούν και να αναστοχαστούν σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του θέματος.

Να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες μέσα από τις δημιουργικές δραστηριότητες του προγράμματος.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

  • Μάθηση μέσω project με εξακτίνωση του θέματος στο μάθημα της Μελέτης Π. της Γλώσσας , των Μαθηματικών, των Εικαστικών , της Θεατρικής Αγωγής και της Πληροφορικής.
  • Αξιοποίηση της ενεργητικής – βιωματικής μάθησης μέσω παιχνιδιών όπως το κυνήγι της κρυμμένης μπαταρίας , της ανθρώπινης αλυσίδας για την εναπόθεση μπαταριών στον κάδο ΑΦΗΣ του σχολείου , της δημιουργίας και ανάρτησης σε χώρους εντός και εκτός σχολείου αφισών και μικρότερων κάδων συλλογής και ακόμη του παιχνιδιού ρόλων με τους δημοσιογράφους και τους περαστικούς.
  • Αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσω της δημιουργίας ψηφιακής αφίσας και ψηφιακού κόμικ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Oι μαθητές/τριες της Β’ Δημοτικού αναλαμβάνουν να ενημερώσουν την Α’ Δημοτικού και τους μαθητές του Νηπιαγωγείου  της περιοχής σχετικά με το θέμα. Ακόμη, φτιάχνουν την αλυσίδα των χρησιμοποιημένων μπαταριών με το σώμα τους όπου από χέρι σε χέρι , μπαταρίες μεταφέρονται στον κάδο συλλογής του σχολείου.

Οι μαθητές/τριες της Δ’ Δημοτικού μέσω παιχνιδιού ρόλων  υποδύονται τους δημοσιογράφους  και με ερωτήσεις  σχετικές με το θέμα εμπλέκουν τους μαθητές και άλλων τάξεων του σχολείου σε ερωτήσεις  σχετικές με το θέμα.

Οι μαθητές/τριες της Β’ Δημοτικού φτιάχνουν ενημερωτικά φυλλάδια για να διανεμηθούν στη σχολική κοινότητα.

Οι μαθητές/τριες της Δ΄Δημοτικού φτιάχνουν ένα κόμικ με το διαδικτυακό πρόγραμμα canva σχετικό με το θέμα και μια ηλεκτρονική αφίσα για το ιστολόγιο του σχολείου αλλά και σε έντυπη μορφή για να αναρτηθεί στο σχολείο.

Οι μαθητές/τριες φτιάχνουν ενημερωτικές αφίσες για το σχολείο καθώς και μικρούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών για να τοποθετηθούν εντός κι εκτός του σχολείου.

Οι μαθητές/τριες δημιουργούν κονκάρδες για να διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες/ουσες  στο τέλος του προγράμματος.

Οι μαθητές/τριες της Β’ και Δ’ τάξης συνεργάζονται μεταξύ τους στο κυνήγι της κρυμμένης μπαταρίας στο σχολείο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

      Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αφορμή για την ενασχόληση μας με αυτό το θέμα στάθηκε η συμμετοχή του σχολείου στον πανελλήνιο διαγωνισμό  της εταιρεία ΑΦΗΣ. Πιστεύουμε ότι κατακτήθηκαν  στο σύνολό τους οι στόχοι που θέσαμε αρχικά. Η σχολική κοινότητα συνεργάστηκε ενεργά  με αυτόν τον κοινό στόχο. Κρίνουμε ότι προέκυψε μια δημιουργική σύμπραξη των δύο τάξεων με αντίκτυπο και στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα ως προς περαιτέρω προβληματισμό και αναστοχασμό σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας με περιβαλλοντική συνείδηση. Δεσμευτήκαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί ότι θα συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε μπαταρίες και να ασχολούμαστε με δημιουργικές δράσεις έως και το τέλος αυτής της σχολικής χρονιάς πέρα από τα επίσημα χρονικά όρια του προγράμματος. Ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο επίτευγμα.