ΓΕ.Λ. Νέας Περάμου Αττικής

Top

ΓΕ.Λ. Νέας Περάμου Αττικής

Categories:
Free

About this course

Σχολικό Έτος 2021-2022

Παρουσίαση στην καταληκτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου 2022 στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων:

Σχολείο: Συνάντηση με τον Κόσμο, Συνάντηση με την Ιστορία

Θεοφάνη Σκληρού, Αγγελική Πεχλιβάνη, Αγαθή  Πλαβούκου, Αγγελική Μαυράκη, Αρετή Κατσιγιάννη

Αρχείο