1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

Top

1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

Categories:
Free

About this course

Σχολικό έτος 2021-2022

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 2ο ΕΠΑ.Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΔΔΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ), ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΔΔΕ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ)

Δράσεις της ομάδας erasmus του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου με θέμα την κλιματική κρίση και τη βιωσιμότητα:
1. Ηλιακή ενέργεια

https://padlet.com/vtt0104/o4g0p6kcm0cd

(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΚΑΙ 5)

2. Χριστουγεννιάτικα δέντρα που κατασκεύασαν οι μαθητές με ανακυκλώσιμα υλικά


(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΚΑΙ 5)

3. Ηλιακή ενέργεια με διαφορετική εφαρμογή

https://www.thinglink.com/scene/1296142783274287105

(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΚΑΙ 5)

4. Αξιολόγηση του προγραμματος erasmus
Δείτε ΕΔΩ το αρχείο
(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΚΑΙ 5)
5. Παιχνίδι λέξεων κλιματικής κρίσης που έφτιαξαν οι μαθητές
Δείτε ΕΔΩ το αρχείο
(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΚΑΙ 5)

6. Σταυρόλεξο με λέξεις κλιματικής κρίσης

https://crosswordlabs.com/view/climate-change-293

(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΚΑΙ 5)

7. Βιβλίο συνταγών (βιντεάκια) χωρίς κρέας που έφτιαξαν οι μαθητές με τους γονείς τους.
Στόχος η μείωση της κατανάλωσης κρέατος και η ευαισθητοποίηση όλης της σχολικής κοινότητας και των οικογενειών.

https://www.canva.com/design/DAEi27qKGEI/R1y-_Z7-nAP5l3fvZqupaw/view?utm_content=DAEi27qKGEI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΚΑΙ 5)

8. Βίντεο που έφτιαξαν οι μαθητές για τον εορτασμό της μέρας ασφαλούς διαδικτύου

https://drive.google.com/file/d/1yAda7NY6B8u_pk0RceEk93kh39v7iQCZ/view?ts=626a35e1

(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3)

9. Παραμύθι με περιβαλλοντικό θέμα

Δείτε ΕΔΩ το πρώτο αρχείο

Δείτε ΕΔΩ το δεύτερο αρχείο

(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΚΑΙ 5)