Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων

Top

Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων

About this course

Σχολικό Έτος 2021-2022

Παρουσίασεις στην καταληκτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου 2022 στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων:

  • Περιβάλλον-Σκουπίδια-Ανακύκλωση, Μαρία Παπαχρήστου Μαρία, Παναγιώτα Καντά  (Μαράσλειο), Αρχείο
  • Το 3ο Κύμα (θεατρική παράσταση), Κατερίνα Νικολοπούλου, Μαρία Πραγκαστή, Σύνδεσμος
  • Η Ευρώπη… Αλλιώς (T4E), Ευθαλία Σταματιάδου, Σύνδεσμος