Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αναβρύτων

Top

Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αναβρύτων

About this course

Σχολικό Έτος 2021-2022

Παρουσίαση στην καταληκτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου 2022 στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων:

Μαθητικά Συνέδρια στην Εκπαίδευση Δημοκρατικών Πολιτών: το παράδειγμα “AML-MUN” (Τ4Ε)

Ευαγγελία Καραγιαννίδου

Αρχείο