Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Top

Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο

About this course

Σχολικό Έτος 2021-2022

Παρουσίασεις στην καταληκτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου 2022 στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων:

  • Μάθε από το παρελθόν και το παρόν… Δράσε για ένα ειρηνικό μέλλον, Ευαγγελία Κοντοπίδη, Ευσταθία Λαλιώτου, Αρχείο
  • Καλλιεργώντας τις αξίες της Ευρώπης με τον προγραμματισμό και διαθεματικές δραστηριότητες (Τ4Ε), Ευαγγελία Κοντοπίδη, Αρχείο