Ζάννειο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Πειραιά

Top

Ζάννειο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Πειραιά

Categories:
$0

About this course

Σχολικό Έτος 2021-2022

Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Συναντήσεις με τον Άλλον» που πραγματοποιήθηκε στο Ζάννειο ΠΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2021-2022 προσέγγιζε ζητήματα που αφορούσαν στα ανθρώπινα δικαιώματα, δεξιότητες του ενεργού πολίτη, σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, διαπολιτισμικότητα.

Σκοπός του Προγράμματος ήταν να προσεγγιστούν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέματα ρατσισμού, ζητήματα ταυτότητας και αντιμετώπισης του «άλλου». Μέσα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός και η αποδοχή της διαφοράς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανεβάστηκε δρώμενο με τίτλο «πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία» που δουλεύτηκε από ομάδα μαθητών με την τεχνική του θεάτρου της επινόησης και παραγωγή πρωτότυπου υλικού.

Συντονίστρια: Μπενάκη Πολυξένη ΠΕ02

Συμμετείχαν: Μαματσή Ανδρονίκη ΠΕ04

Βαΐτσου Γεωργία ΠΕ02

Κατεβάστε το υλικό